Motie

Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 24
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Tegen
VVD 34
PVV 17
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
Afwezig
JA21 3
Fractie Den Haan 1
Vergissing
DENK

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

11-11-2021
27925-863Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

08-11-2021
30573-188Diverse onderwerpen Migratiebeleid

08-11-2021
27925-807Lijst van vragen en antwoorden over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

01-11-2021
27925-861Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

11-10-2021
27925-860Stand van zaken Afghanistan

14-09-2021
27925-808Stand van zaken in Afghanistan

08-09-2021
Lijst van vragen over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

07-09-2021
27925-806Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

26-08-2021
27925-805Beëindiging evacuatieoperatie Afghanistan

26-08-2021
27925-809Inwerkingtreding vertrekplan vliegveld Kaboel

24-08-2021
27925-804Stand van zaken evacuatie Afghanistan