Motie : Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 84
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen Vergissing
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen Vergissing
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Niet deelgenomen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Niet deelgenomen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24587-941 Reactie op het verzoek van het lid Van Vroonhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2024, over de tekst van de wijziging van de Rtvi doet toekomen en de adviesaanvraag zoals die is gedaan bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing,

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

27925-955 Kabinetsreactie op het rapport ‘Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021’

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-942 Stand van zaken overbrengingen uit Afghanistan

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

27925-934 Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang overbrengingen uit Afghanistan

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

34952-179 Vorderingen Afghanistan overbrenging – stand van zaken

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-914 Voortgang implementatie van het Verbeterplan n.a.v. de evacuatieoperatie vanuit Afghanistan

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

19637-2912 Landenbeleid Afghanistan

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

27925-892 Stand van zaken overbrenging van personen uit Afghanistan die daarvoor in aanmerking komen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

27925-863 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

27925-807 Lijst van vragen en antwoorden over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

30573-188 Diverse onderwerpen Migratiebeleid

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

27925-861 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27925-860 Stand van zaken Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-20-1726 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 (Kamerstuk 21501-20-1725)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Brief regering

27925-808 Stand van zaken in Afghanistan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27925-806 Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Inbreng feitelijke vragen Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2404 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2 en 3 september 2021

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-707 Verslag van een schriftelijk overleg over de ingelaste JBZ-Raad 31 augustus (Kamerstuk 32317-704)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

27925-805 Beëindiging evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2 en 3 september 2021

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

27925-809 Inwerkingtreding vertrekplan vliegveld Kaboel

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - schriftelijk overleg RBZ Gymnich

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief regering

27925-804 Stand van zaken evacuatie Afghanistan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2399 Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2 en 3 september 2021

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-841 Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag (Kamerstuk 27925-788)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (via videverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Debat over de situatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:26

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00