Motie

Motie van de leden Kuiken en Simons over besluitvorming over aanscherpen of versoepelen van maatregelen baseren op zowel het advies van het OMT als op een advies van gedragsdeskundigen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
Volt 3
BIJ1 1
Tegen
VVD 34
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
BBB 1
Afwezig
Fractie Den Haan 1
Vergissing
PVV