Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 22112-3179)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - inbreng SO IPI

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

22112-3179 Appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-02-2124 Motie van het lid Weverling over een voortrekkersrol bij de totstandkoming van een internationaal aanbestedingsinstrument

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie

35207-15 Motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35207-5 Motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Beleidsnotitie Nederland-China

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

VAO Raad Buitenlandse Zaken Handel (AO d.d. 05/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Raad Buitenlandse Zaken Handel (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00