Statenpassage

Motie : Motie van de leden Maeijer en Agema over een actiever opsporingsbeleid betreffende besnijdenis bij meisjes

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 144
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
Groep Van Haga 3
Volt 3
SGP 3
JA21 3
DENK 3
Fractie Den Haan 1
BBB 1
Tegen
ChristenUnie 5
BIJ1 1

Activiteiten

Tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling (CD d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20
Naar boven