Statenpassage

Lijst van vragen : Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 (Kamerstuk 35830-XIII-1)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Jaarverslag

35830-XIII-1 Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2020

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30