Brief commissie aan bewindspersoon : Aan bewindspersoon - Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming inzake uitvoering motie LEBZ (Kamerstuk 35349, nr. 19)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief lid / fractie

Verzoek inzake motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ (35349-16)

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45