Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. over een burgerservicenummer dat per transactie wordt gegenereerd (t.v.v. 27529-238)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Fleur Agema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Attje Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Maarten Hijink, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Farid Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Eva van Esch, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27859-154 Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Basisregistratie Personen en E-id

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven