Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 (Kamerstuk 21501-20-1725)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Belhaj, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. de Vrij, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27925-788 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2383 Motie van het lid Brekelmans over een snellere afname van strategische afhankelijkheden van China

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

35663-15 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2358 Motie van de leden Kamminga en Amhaouch over het aangescherpt toetredingsonderhandelingskader voor nieuwe EU-lidstaten

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVII-26 Motie van de leden Alkaya en Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVII-18 Motie van het lid Weverling over het afbouwen van de OS-status van China in diverse internationale verbanden

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 8/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20