Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over ijzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J. Bakker, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

25295-940 Gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over FFP2-mondneusmaskers beschikbaar stellen aan alle zorgmedewerkers (t.v.v. 25295-936)

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

29477-675 Motie van het lid Veldman c.s. over maatwerk bij de uitwerking van de ijzeren voorraad

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-197 Gewijzigde motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn (t.v.v. 25295-182)

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05