Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda informele JBZ-raad 15-16 juli 2021 (vreemdelingen en asiel) (Kamerstuk 32317-695)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    P.F.L.M. Tielens-Tripels, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32317-689 Motie van de leden Jasper van Dijk en Kuik over een regeling voor meerderjarige pardonners

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

32317-692 Motie van de leden Kuik en Van der Werf over het onderwerp van illegale pushbacks aankaarten

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

32317-690 Motie van de leden Jasper van Dijk en Ceder over heroverwegen van intrekkingen van asielvergunningen op grond van de Armeense nationaliteit

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

19637-2718 Motie van het lid Piri c.s. over een betere monitoring van EU-steun aan Griekenland

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

32317-652 Motie van de leden Van Toorenburg en Becker over de herziening van de Terugkeerrichtlijn integreren in de onderhandelingen over het EU-migratiepact

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO JBZ-Raad op 13 november 2020 (behandelvoorbehoud migratie-pact) (AO d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Formele JBZ-Raad 7-8 juni 2021 (vreemdelingen- en asielzaken) (32 317, nr. 685)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00