Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A.M. de Vrij, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28760-108 Motie van het lid Tielen over een compact resultatenoverzicht over leesvaardigheid

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-165 Motie van het lid Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-137 Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Smals over meer stages creƫren in de publieke sector (t.v.v. 35570-VIII-118)

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

31497-377 Motie van de leden Kwint en Van den Hul over monitoren van de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35352-21 Motie van de leden Rog en Bruins over de reikwijdte van het inspectietoezicht op de burgerschapsopdracht

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-48 Motie van het lid Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-56 Motie van de leden Van der Molen en Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-55 Motie van het lid Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35420-128 Motie van het lid Bruins c.s. over een strategie voor meer stage- en startersplekken voor jongeren

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31288-855 Motie van het lid Westerveld over accreditatiekaders voor studenten met een functiebeperking

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31293-527 Motie van de leden Rog en Van Meenen over de opdracht aan de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31497-350 Motie van het lid Kwint c.s. over de thuiszittersproblematiek regionaal in kaart brengen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31497-300 Motie van het lid Kwint over het beleggen van doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35074-50 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO's d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:10

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35