Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni (Kamerstuk 21501-33-857)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S. Yaqut, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-33-857 Geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Motie

21501-20-1658 Motie van de leden Leijten en Bosman over zorgvuldigheid met menselijke maat en privacy bij datadelen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Telecomraad d.d. 4 juni 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30