Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) : Tweede nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35112, eindtekst

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35112, bijgewerkt t/m nr. 16 (Tweede NvW d.d. 11 januari 2021)

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35112-12 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35112-13 Nota van wijziging

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35112-11 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35112-7 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35112-8 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35112-9 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35112-6 Brief van de leden Snels en Van Weyenberg ter aanbieding van het advies van de Europese Centrale Bank over de Wijzigingswet Wet open overheid

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35112-1 Geleidende brief

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35112-3 Memorie van toelichting

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35112-2 Voorstel van wet

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10