Motie : Motie van het lid Özütok over in voorbereiding op de kabinetsformatie in gesprek gaan met decentrale overheden

Download

Indieners

  • Indiener
    N. Özütok, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

35570-B-23 Lijst van vragen en antwoorden over Financiële positie gemeenten

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen en antwoorden

35830-B-6 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Gemeentefonds 2020

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

32813-716 Verslag van een schriftelijk overleg over Continuering van het RES-proces (Kamerstuk 32813-663)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

32813-679 ROB-adviezen 'Financiële gevolgen MRB-vrijstelling elektrische voertuigen voor provincies' en 'Van Parijs naar praktijk: bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het Klimaatakkoord'

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35570-VII-87 Staat van het Bestuur 2020

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35420-207 Aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020 en financiële positie gemeenten

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

34430-17 Rapport ‘Beginselen versus praktijken’ van Stichting decentraalbestuur.nl

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Bestuurlijke organisatie en democratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00