Verslag van een schriftelijk overleg
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken dd. 15 juli 2020 en het verslag van de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020 (Kamerstuk 21501-02-2179)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief