Lijst van vragen
Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

Lijst van vragen inzake voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis” (Kamerstuk 35146-18)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-07-2020
35146-18Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”