Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35421, eindtekst

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

35421, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 18 september 2020)

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

35421-8 Nota van wijziging

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35421-5 Verslag

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35421-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35421-2 Voorstel van wet

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

35421-3 Memorie van toelichting

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Koninklijke boodschap

35421-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10