Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over per direct slachthuizen opdragen de slachtsnelheid te verlagen (t.v.v. 28286-1111)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 90
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28286-1294 Verzamelbrief versterken toezicht op dierenwelzijn

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1267 Verzamelbrief dierenwelzijn van dieren in de veehouderij

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1259 Verzamelbrief versterking toezicht

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1237 Uitkomsten onderzoek slachtsnelheid en voortgang verbeteren slachtsysteem

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1201 Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

28286-1199 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van het verbeteren van het slachtsysteem (Kamerstuk 28286-1169)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1131 Voortgang van de fundamentele herbezinning op het huidige slachtsysteem

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1120 Reactie op aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Dieren in de veehouderij

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

gewijzigd tijdstip

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30