Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over steun voor ondernemers en werkenden in de creatieve sector (t.v.v. 35441-10)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S. Belhaj, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

32820-375 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 29 juni 2020, over Cultuur en corona II

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-369 Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-353 Uitwerking aanvullende ondersteuning € 300 miljoen culturele en creatieve sector

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45