Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35392, eindtekst

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35392-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35392-5 Verslag

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Koninklijke boodschap

35392-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35392-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35392 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35392-2 Voorstel van wet

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Wet Franchise (35392)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven