Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32367-381)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35420-131 Motie van de leden Palland en Amhaouch over leegstand van winkelgebieden in gemeenten tegengaan

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35570-16 Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over het herstelplan regionale economie uitwerken in overleg met provincies en andere stakeholders

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

33009-86 Motie van de leden Amhaouch en Van Eijs over een internationaal concurrerende regeling voor de versterking van het groeivermogen van jonge bedrijven

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32637-408 Gewijzigde motie van de leden Aartsen en Amhaouch over deelverpanding mogelijk maken (t.v.v. 32637-405)

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

32637-407 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een vervolg op de tanteagaathregeling onderzoeken

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35040-10 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over meer ruimte voor sociale ondernemingen in het nieuwe inkoopbeleid

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-44 Motie van het lid Amhaouch over een evaluatie van de MKB-Werkplaatsen

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-30 Motie van de leden Aartsen en Verhoeven over een taskforce om de oorzaken van leegstand in winkelgebieden in kaart te brengen

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-41 Motie van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

32637-364 Motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over de afstemming tussen en de doorwijzing naar de loketten

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32637-338 Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Wörsdörfer over de vergunningenproblematiek bij de ambulante handel (t.v.v. 32637-336)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32637-333 Motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over afschermen van het woonadres bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Innovatie (AO d.d. 05/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59