Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

34952-121 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2020, over Handelsbetrekkingen Afrika

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

34952-113 Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika (Kamerstuk 34952-69) en van de motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie (Kamerstuk 33625-309)

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

35470-XVII-11 Motie van het lid Weverling over kwetsbaarheden van het Nederlandse bedrijfsleven voor verstoringen binnen mondiale waardeketens in kaart brengen

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie

33625-309 Motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVII-29 Motie van het lid Weverling over onderzoek naar meer concessionele financiering

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie

34952-69 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Taskforce voor handelsbevordering en economische ontwikkeling tussen Nederland en Afrika

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Internationaal bosbehoud en biodiversiteit (OMGEZET IN ALGEMEEN OVERLEG NA HET ZOMERRECES)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Handelsbetrekkingen Afrika

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:30

Extra procedurevergadering controversieel verklaren (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15