Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Verouden, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32820-313 Motie van de leden Asscher en Ellemeet over bibliotheekvoorzieningen voor alle kinderen in Nederland kosteloos toegankelijk maken

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

32820-314 Motie van het lid Geluk-Poortvliet over het behoud van het muzikaal erfgoed in Nederland

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-95 Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

32300-9 Motie van de leden Van Veen en Bergkamp over verruiming van de combinatieverkoop voor individuele boekhandelaren

Indiener M.S. van Veen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Boeken (AO d.d. 14/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35