Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.M. van Toorenburg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Witzke, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-XV-49 Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-62 Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-42 Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

35300-24 Motie van de leden Segers en Jetten over een generatietoets bij de totstandkoming van beleid

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

29544-942 Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over in gesprek gaan met sociale partners om uitbreiding van gewerkte uren te bevorderen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-46 Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over het gebruik van zorgverlof bevorderen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:15

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45