Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 28 september 2020, over Ruslandstrategie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

35373-2 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 februari 2020, over de relatie met Rusland

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

35373-1 Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Stoffer en Verhoeven over opstellen van een Ruslandstrategie

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

33997-145 Motie van het lid Van Dam c.s. over een vollediger nader feitenonderzoek

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33694-37 Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Verhoeven over opstellen van een Ruslandstrategie (t.v.v. 33694-36)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over spionage door Rusland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:20

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 20 december)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Relatie met Rusland

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Ruslandstrategie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00