Motie : Motie van het lid Futselaar over de beperking van het actief werven van internationale studenten

Download

Indieners

  • Indiener
    F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 79
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-893 Internationale Kennis- en Talentstrategie

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Wet taal en toegankelijkheid (35282)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Internationalisering en Kennisveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15