Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Dam en Kuiken over uitsplitsen van het hoofdstuk politie in aparte artikelen

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Attje Kuiken, Kamerlid PvdA

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 97
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 19
Van Haga 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief Algemene Rekenkamer

35925-VI-13 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Justitie en veiligheid

Indiener A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-VI-19 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

31865-175 Uitvoering van de motie van de leden Van Dam en Kuiken over uitsplitsen van het hoofdstuk politie in aparte artikelen (Kamerstuk 35300-VI-52)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Begroting Justitie & Veiligheid (35300-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30
Naar boven