Verslag van een algemeen overleg
Integrale visie op de woningmarkt

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over Bouwopgave

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

07-11-2019
32847-578Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen

12-11-2018
35000-VII-52Motie van het lid Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties