Motie

Motie van de leden Bergkamp en Renkema over starten van een pilot met een groepsgebonden budget

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-11-2020
25657-332Voortgangsrapportage persoonsgebonden budget