Statenpassage

Motie : Motie van het lid Tielen over gemeenten ondersteunen met voorbeelden voor het vormgeven van inkoop van jeugdhulp

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 131
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34477-77 Voortgang aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (Kamerstuk 34477-67)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34477-67 Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 13/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein - 34477-67

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Jeugd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00