Motie

Motie van het lid Bruins c.s. over de samenstelling van de Studiegroepen Begrotingsruimte en Duurzame Economische Groei

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
VVD 33
PVV 20
CDA 19
FvD 2

Gerelateerde documenten

03-12-2019
35300-75Onderzoek naar de staatsschuld en de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

30-09-2019
35300-46Lijst van vragen en antwoorden over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën