Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Kerstens over een evaluatie na één jaar van MID, COID en IVD (t.v.v. 35000-X-89)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Belhaj, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 95
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-X-88 Evaluatie Meldpunt Integriteit Defensie (MID) en Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID)

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - aanbieding feitelijke vragen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de personeelsrapportage Defensie 2020 (periode 1 januari tot 1 juli 2020) (Kamerstuk 35570-X-5)

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

35570-X-5 Personeelsrapportage Defensie 2020 (periode 1 januari tot 1 juli 2020)

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

35300-X-83 Evaluatie Inspectie Veiligheid Defensie

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Brief regering

35300-X-54 Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie en reactie op toezeggingen en moties op het gebied van personele integriteit

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Personeel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Veiligheid Defensie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Veiligheid en integriteit Defensie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50