Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken (t.v.v. 35000-VI-60)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Groothuizen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 87
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
Tegen
PVV 20
CDA 19
SP 14
ChristenUnie 5
SGP 3
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

33836-55 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over personen- en familierecht

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

33836-47 Voortgang adoptie en ouderschap

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

33836-46 Toezegging naamswijziging

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

35000-VI-91 Reactie op gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken (Kamerstuk 35000-VI-89)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05
Naar boven