Brief regering
Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Invulling van de motie van het lid Van der Lee over het onderzoeken van de wijze waarop waterzijdig inregelen toegevoegd kan worden aan de lijst van erkende maatregelen (Kamerstuk 35000-XIII-71) en de motie van de leden Van der Lee en Agnes Mulder over het verplichten van ledverlichting voor bedrijven (Kamerstuk 35000-XIII-24)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Besparingspotentieel van waterzijdig inregelen van Cv-systemen. Onderzoek naar haalbaarheid van waterzijdig inregelen als Energiebesparende maatregel in het kader van de Wet milieubeheer
Bijlage
Besparings-potentieel van LED-verlichting. Aanpassingsvoorstel van EML-maatregelen voor de verlichting