Brief regering
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Doorstromen van HBO naar WO. In hoeverre is de WO-master toegankelijk voor HBO-gediplomeerden