Nota van wijziging : Tweede nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Marijke van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 11 (tweede nota van wijziging d.d. 30 juni 2022)

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35101-10 Nota van wijziging

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35101-9 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35101-8 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35101-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35101-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35101-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief lid / fractie

35101-4 Brief van het lid Van Weyenberg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35101-1 Geleidende brief

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35101-3 Memorie van toelichting

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35101-2 Voorstel van wet

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

De Initiatiefwet-Van Beukering-Huijbregts eigen strategie pensioenfonds (35101)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit:
Naar boven