Lijst van vragen en antwoorden
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

12-10-2018
35007-6Nota naar aanleiding van het verslag

04-10-2018
35007-5Verslag

03-09-2018
35007-4Nader rapport

03-09-2018
35007-3Memorie van toelichting