Verslag van een schriftelijk overleg
Primair Onderwijs

Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen en de Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief