Lijst van vragen
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen

Lijst van vragen over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-130)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

29-06-2018
20454-130Evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland

14-12-2017
34775-XVI-68Motie van het lid Agema over de aanmeldprocedure voor de backpay