Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Bijlagen