Statenpassage

Bijlage : Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Hoe de vergoeding en het leveren van palliatieve (terminale) zorg nog altijd niet goed loopt

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid