Memorie van toelichting
Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies Raad voor de Rechtspraak
Bijlage
Advies Autoriteit Persoonsgegevens
Bijlage
Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak