Motie : Motie van het lid Tielen over een alternatief voor de gedifferentieerde beoordelingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Judith Tielen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31288-960 Verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie (Kamerstuk 31288-901)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-901 Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie inzake voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat (Kamerstuk 31 288 en 34 735-661 en 669)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

31288-669 Verslag van een schriftelijk overleg inzake voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over de voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat (Kamerstukken 31288/34 735-661)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

31288-660 Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-661 Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45