Motie
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Motie van het lid Tielen over een alternatief voor de gedifferentieerde beoordelingen

Download Download

Ondertekenaars