Inbreng verslag schriftelijk overleg
Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Inbreng van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) (Kamerstuk 33846-52)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-12-2017
33846-52Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

13-11-2017
34775-VIII-27Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen