Motie (gewijzigd/nader)
Passend onderwijs

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Bruins (t.v.v. 31497-247) over kinderen met een ernstig meervoudige beperking op verantwoorde wijze apart bekostigen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.