Motie (gewijzigd/nader)
Gedetineerdenbegeleiding buitenland

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over inspanningen om Johan van Laarhoven van Thailand naar Nederland over te brengen (t.v.v. 30010-30)

Download Download

Ondertekenaars