Verslag van een algemeen overleg
Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 september 2019, over middelbaar beroepsonderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

10-02-2017
31524-310Het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo; een tussenevaluatie