Motie (gewijzigd/nader)
Politie

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over verbieden van het stroomstootwapen binnen ggz-instellingen (t.v.v. 29628-735)

Download Download

Ondertekenaars