Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Motie van het lid Beckerman c.s. over het recht om groot onderhoud af te dwingen

Download Download

Ondertekenaars