Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Nispen c.s. over geen lager budget voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Attje Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (34775-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00