Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Motie van het lid Van Nispen c.s. over geen lager budget voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Download Download

Ondertekenaars